onas

ISDM Solution, to firma nowa, lecz tworzący ją zespół fachowców, to ludzie z wieloletnim doświadczeniem, dorobkiem i działający w branży przemysłowej od wielu, wielu lat.

Nasz team, to profesjonaliści, a wysoka motywacja i zaangażowanie sprawiły, że dziś jesteśmy właśnie w tym miejscu, starając się o ciągły, zrównoważony rozwój nie tylko naszych klientów, ale również nas samych.

Firma podzielona jest na kilka działów, wśród których wymienić należy DORADZTWO, USŁUGI MONTAŻOWE oraz SZKOLENIA.

W zakresie doradztwa oferujemy Państwu wiele form współpracy, skupiając się przede wszystkim na Waszych realnych potrzebach. Z kolei w ramach usług, gotowi jesteśmy objąć wykonanie projektów kompleksowo lub też oferując wyłącznie zapewnienie kadry pracowniczej. Szkolenia to coś, co wyróżnia nas spośród wielu – mamy świadomość, że samokształcenie oraz kompetencje to bardzo ważny aspekt w biznesie.

Oferując szkolenia, skupiamy się przede wszystkim na jakości, jakości przekazywanej pracownikowi, aby czuł, że może więcej, a pracodawcy, by wiedział, że tylko w ten sposób osiąga swe najwyższe możliwości.

Misja

ISDM solution założona została z myślą o swoich klientach, a jej największą siłą są ludzie. Od założycieli, poprzez tych stojących na czele grup, po każdego pracownika identyfikującego się z naszą organizacją. Naszą misją jest dbanie o sukces naszego klienta poprzez ciągłe doskonalenie jakości naszych usług. Mamy świadomość, że aby to osiągnąć, musimy w sposób ciągły pielęgnować dobre stosunki wszystkich osób biorących udział w procesie. Bowiem, aby na trwałe zbudować zaufanie klienta, przede wszystkim musimy to zaufanie zbudować wśród ludzi tworzących naszą organizację.

ISDM solution jest organizacją nową, natomiast jej założyciele i zarząd stanowią filar doświadczonych w środowisku międzynarodowym profesjonalistów w swej dziedzinie, od lat dążących do rozwoju i sukcesu. Stojąc u progu nowych wyzwań rynku pracy, rozumiejąc je i będąc świadomym rosnących trudności w zapewnieniu ciągłości produkcji przedsiębiorstw, my poszukiwać będziemy nowych rozwiązań. Bazując na wiedzy naszych liderów, pragniemy dostarczać firmom zmotywowanych i sprawdzonych pracowników.

Aby podkreślić naszą misję, już na początku powstania firmy podjęliśmy współpracę z jednym z najbardziej liczących się ośrodków szkoleniowych – STE Global Protection (będącej członkiem grupy Scaffolding Training Europe), od lat dbających o kompetencję personelu. Efekt synergii uzyskany na ścisłej współpracy pomoże dostarczać swym klientom pracowników wykwalifikowanych, posiadających niezbędne umiejętności oraz uprawnienia. Mając tak bliski dostęp do szkoleń, możemy w sposób ciągły, przygotowywać nowe kadry, co w konsekwencji, poprzez łączenie ludzi nowo-przeszkolonych z tymi doświadczonymi – skutecznie pomoże w budowaniu nowych zespołów, tym samym powodować będzie ciągły przyrost naszych pracowników oraz wzrost i pozycję firmy.

Wizja Firmy ISDM solution:

„Chcemy być najlepsi i oferować swoim klientom najkorzystniejsze rozwiązania”.

Aby to osiągnąć, stawiamy na:

  • Nieustanne inwestowanie w wiedzę i rozwój pracowników.
  • Ciągłe doskonalenie działalności i nadążanie za zmianami w miarę potrzeb klientów.
  • Dążenie do biznesowej doskonałości poprzez jasno określone cele i zakresy odpowiedzialności.